ประวัติขององค์พระเยซูพระเจ้าของศาสนาคริสต์

พระเยซู  หรือ Jesus of Nazareth ท่านเป็นชาวยิวโดยกำเนิด ผู้ซึ่งเป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ โดยบรรดาผู้ศรัทธา เรียกขานพระองค์ว่า พระเยซูคริสต์ ท่านคือพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งยังเป็นพระเจ้าพระบุตรที่เป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ จากบันทึกในคัมภีร์ไบเบิล มีตอนที่เล่าขานว่า พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์ในการรักษาคนตาบอดให้กลับมามองได้อีกครั้ง ช่วยรักษาคนพิการให้หายจากความไม่สมประกอบ เพียงตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ อันเนื่องมาจากถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยม ท่านก็ได้ฟื้นขึ้นหลังจากสิ้นพระชนม์ได้เพียง 3 วัน และเสด็จกลับสู่สวรรค์

ชาวมุสลิมเองก็นับถือพระเยซูเช่นเดียวกัน แต่ชาวมุสลิมมีความเชื่อที่แตกต่างไปจากชาวคริสต์ โดยชาวมุสลิมเรียกขาน พระเยซูว่านบีอีซา จากคำอ้างอิงในคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่าพระเยซู ไม่ใช่พระเจ้าและไม่ใช่พระบุตรเช่นกัน หากแต่เป็นบ่าวคนหนึ่งของพระเจ้า และทรงเป็นเราะซูลซึ่งพระเจ้าส่งมา ให้เป็นผู้นำทางศีลธรรมอันดีงามให้แก่ชาวมุสลิม เช่นเดียวกับเราะซูลคนอื่นๆ และกุรอานยังอ้างอีกด้วยว่าพระเยซูได้แสดงคำทำนาย ถึงเราะซูลอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาเผยแพร่ศีลธรรมในอนาคตด้วยว่าชื่ออะหมัด

ชื่อ เยซู มาจากภาษากรีก คือคำว่า เยซุส ทางด้านชาวอาหรับมุสลิมเรียกว่าพระองค์ว่า อีซา ซึ่งเป็นคำเรียกตามอัลกุรอาน แปลว่า ผู้ช่วยให้รอด เป็นชื่อที่เรียกกันมากในบรรดาชาวยิว นับตั้งแต่ยุคโยชูวาเป็นต้นมา โดยภาษาละตินสามารถแผลงออกมาเป็นคำว่าเยซูส ส่วนภาษาโปรตุเกสก็นำมาเรียกว่า เยซู ส่วนคำเรียกในภาษาไทยก็เรียกตามจากภาษาโปรตุเกสมาจนถึงทุกวันนี้

พระเยซู ทรงประสูติเมื่อ 4 ปีก่อนคริสตกาล ในรางหญ้าเล็กๆอันอบอุ่น ซึ่งรายล้อมไปด้วยพวกสัตว์ในฟาร์ม ท่านทรงลงมาอยู่ในครรภ์มารดาที่มีชื่อว่า พระนางมารีย์โดยเธอเป็นหญิงพรหมจารี พระองค์ทรงเริ่ม ออกสั่งสอนผู้คนทั้งหลายให้กลับตัวกลับใจจากความบาปทั้งปวง หันมาเดินตามเส้นทางของพระเจ้า ทั้งกายและใจ

ในเรื่องราวของ คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ได้มีการกล่าวเอาไว้ว่าพระเยซูได้ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จำนวนมาก เช่น รักษาคนตาบอดให้กลับมามองได้อีกครั้ง , รักษาคนเป็นง่อยให้กลับมาเดินได้ , ทรงขับผีร้ายออกจากร่างของมนุษย์ , ช่วยชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืน , ทรงเปลี่ยนน้ำเปล่าธรรมดาให้กลายเป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งงาน , ทรงแสดงการเดินบนน้ำ , การฟื้นคืนหลังจากสิ้นพระชนม์ไป 3 วัน เป็นต้น