ประวัตินิกายโปรเตสแตนต์ในศาสนาคริสต์

นิกาย Protestantism เป็นอีกนิกายหนึ่งของชาวคริสต์ ซึ่งนิกายนี้มีจุดเริ่มต้นอยู่ ณ ประเทศเยอรมนี ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีจุดประสงค์ในการตั้งก็คือเพราะไม่เห็นด้วยกับหลักความเชื่อรวมทั้งวิธีปฏิบัติต่างๆแบบ Roman catholic โดยเฉพาะในเรื่อง ความรอด , การชอบธรรม , คริสตจักรวิทยา นอกจากนี้ Protestantism ยังทำการแบ่งนิกายออกเป็นหลายคริสตจักรย่อย แน่นอนว่ามีหลักความเชื่อแตกต่างกันออกไปอีก แต่ตามทั่วไปแล้วจะยอมรับหลักการหลักแบบเดียวกันคือ มนุษย์จะเป็นคนมีความชอบธรรมในตนเองได้ ก็ต่อเมื่ออาศัยความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเท่านั้น รวมทั้งมีความเชื่อว่า ผู้ที่มีความเชื่อทุกคนเป็นปุโรหิต มีคัมภีร์ Bible เป็นอำนาจสูงสุดเพื่อใช้ในการกำหนดหลักความเชื่อและศีลธรรม

ย้อนไปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ลูกศิษย์ของ Martin Luther ได้ตั้งคริสตจักรที่มีนามว่า Evangelische Kirche เป็นคริสตจักรแห่งเยอรมนีกับสแกนดิเนเวีย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในประเทศเหล่านี้ก็เกิดขึ้น ได้แก่ ประเทศฮังการี , สวิตเซอร์แลนด์ , สกอตแลนด์  , ฝรั่งเศส ด้วยเช่นกัน คริสตจักรเหล่านี้ตั้งขึ้นโดย Jean Calvin ผนึกกำลังกับนักปฏิรูปศาสนาคนอื่นๆ ยกตัวอย่าง เช่น Ulrich Zwingli เป็นต้น อีกทั้งยังมี John Knox เป็นผู้ตั้งคริสตจักรปฏิรูปในฮังการีขึ้น นอกจากนี้ในประเทศอังกฤษยังมีการปฏิรูปศาสนาซึ่งนำโดยคริสตจักรแห่งประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังเกิดขบวนการปฏิรูปศาสนาขึ้นอีกหลายกลุ่มในทั่วยุโรป เช่น เกิดการปฏิรูปอย่างรุนแรง จนกลายมาเป็นจุดกำเนิดของ กลุ่ม Anabaptists , Moravian เป็นต้น

นิกาย Protestantism เริ่มต้นมาจากความคิดเห็นซึ่งไม่ตรงกันในเรื่องความเชื่อของเหล่าคริสต์ชน โดยวามหมายของ Protestant แปลว่า ผู้คัดค้าน ได้ทำการแบ่งตัวออกมาจาก Roman catholic ในปี ค.ศ. 1529 ผู้นำในครั้งนี้ คือ Martin Luther รวมทั้งผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่ง เป็นช่วงที่ Roman catholic กำลังเกิดปัญหาขึ้นภายในจำนวนมาก

Martin Luther ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1483 เสียชีวิตในปี 1546  เขาเป็นคนเยอรมัน ส่วนผู้ให้กำเนิดทั้ง 2 เป็นคนยากจน ปราศจากการศึกษา พอ Martin Luther เติบใหญ่ก็ไม่มีเงินจะให้เขาเข้าโรงเรียน Luther จึงต้องทำงานหาเงิน โดยการร้องเพลงเพื่อขอทานตามบ้านต่างๆ เพื่อรวบรวมเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียน แต่ด้วยความโชคดีเพราะมีหญิงร่ำรวยคนหนึ่งเกิดความเมตตาเอ็นดู จึงได้พาเขาเข้ามหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1500

ต่อมาเมื่อ Martin Luther เห็นความไม่ชอบธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการศาสนาเขาจึงทำการประท้วงพร้อมผู้ร่วมอุดมการณ์ การเคลื่อนไหวนี้ทำให้สมเด็จพระสันตะปาปารวมทั้งฝ่ายมุขนายกเกิดความไม่พอใจ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1520 Luther  ได้รับหมายให้ออกไปจากศาสนจักร ทำให้ Luther หนีไปหลบที่ Worms พร้อมกับผู้ติดตามจำนวนหนึ่ง ณ ที่แห่งนี้นี่เอง Luther ได้ลงมือแปล New Testament เป็นภาษาเยอรมัน นอกจากนี้ยังได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกมากมาย โด Luther ต้องการให้ชาวบ้านที่ไม่เข้าใจภาษาละติน สามารถอ่านหลักคำสอนต่างๆได้