พิธีการสำคัญในศาสนาคริสต์

แต่ละศาสนาเกิดจากความเชื่อของแต่ละคนเพราะฉะนั้นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อของการกระทำพิธีการต่างๆ นั้นแล้วจะส่งผลให้จิตใจเกิดความสงบสุขขึ้นมาได้ การประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงได้รับความนิยมสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อย่างศาสนาคริสต์แม้ว่าจะมีอายุยืนยาวมากว่า 2,000 ปี แต่ผู้คนทั่วทั้งโลกก็ยังคงให้ความนับถือกันอย่างมากมายรวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ก็ยังคงได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากลองสรุปพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนาคริสต์นั้นสามารถแยกออกได้มากมาย

พิธีการสำคัญในศาสนาคริสต์ที่ควรรู้

  1. พิธีศีลล้างบาป หรือ พิธีศีลจุ่ม – ถือเป็นพิธีกรรมแรกที่ผู้เลือกนับถือศาสนาคริสต์จะต้องได้รับเพื่อเป็นการล้างบาป ล้างมลทินต่างๆ ออกไปจากตัวให้หมด เนื่องจากชาวคริสต์เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีบาปติดตัวกันมาทั้งนั้น
  2. พิธีศีลกำลัง – เป็นพิธีการเจิมน้ำมันบริเวณหน้าผาก เพื่อสร้างการยืนยันเกี่ยวกับความเชื่อในการนับถือศาสนาคริสต์
  3. พิธีศีลมหาสนิท – เป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่ชาวคริสต์ทุกคนต้องไปฟังมิสซาในโบสถ์ทุกๆ วันอาทิตย์ เป็นการระลึกถึงพระเยซู ชาวคริสต์ทุกคนจะทำการสวดมนต์ รับขนมปังและเหล้าองุ่นจากบาทหลวงเพื่อกลับมาทาน ถือว่าเป็นการให้เลือกระหว่างผู้เข้าพิธีกับเลือดของพระเยซูให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  4. พิธีศีลแก้บาป – เป็นพิธีกรรมที่ชาวคริสต์ทุกๆ คนต้องไปทำการสารบาปกับบาทหลวง โดยบาทหลวงที่ถือว่าเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าจะทำการยกบาปนั้นทิ้งให้
  5. พิธีศีลเจิมคนไข้ – เป็นพิธีในการเจิมคนไข้ด้วยน้ำเสก บาทหลวงจะเป็นผู้ทำพิธีเพื่อสร้างกำลังใจดีๆ ให้กับผู้ป่วยให้สามารถเอาชนะอาการเจ็บไข้ของตัวเองได้
  6. พิธีศีลบวช หรือ พิธีอนุกรม – เป็นพิธีการบวชสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นบาทหลวง คนที่จะทำการบวชเป็นบาทหลวงนั้นจะได้รับการคัดเลือกให้กระทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
  7. พิธีศีลสมรส – ก็คือพิธีแต่งงานของผู้ชายและผู้หญิง มีบาทหลวงเป็นประธานแลพยานในทางศาสนา เป็นผู้ที่การประกอบพิธีให้ภายในโบสถ์ พิธีแต่งงานที่ว่านี้เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าคือผู้ที่กระชับความสัมพันธ์ให้กับชายหญิงดังกล่าว ทั้งคู่จะไม่มีการแยกจากกันอีกยกเว้นแต่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลงก่อนเท่านั้น

 

พิธีการต่างๆ เหล่านี้เป็นพิธีสำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์จะต้องเคยปฏิบัติอาจจะไม่ได้ทุกพิธีการแต่อย่างน้อยๆ การนับถือศาสนาคริสต์ผู้ที่นับถือจะต้องเคยผ่านพิธีการบางอย่างในนี้มาบ้างเช่นเดียวกัน ถือเป็นพิธีการทางศาสนาที่ยังคงอยู่ต่อไป