เพลงร้องในโบสถ์คริสต์มีเพลงอะไรบ้าง ?

เพลงในศาสนาคริสต์
Christianity

สำหรับแนวเพลงในโบสถ์มีมากมายหลายรูปแบบ สำหรับรูปแบบแรกเริ่มก็คือแนว ‘Chant’ ซึ่งจะเป็นเพลงสวดอย่างเดียว จะเน้นเสียงขับขานของผู้ร้องเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีเครื่องดนตรีบรรเลงควบคู่ไปด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกันในชื่อว่า ‘Gregorian Chant’ ซึ่งแนวเพลงในรูปแบบนี้ จัดว่าเป็นดนตรี Classic ในช่วงยุคแรกๆ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4-5 ภายใต้การนำของ Pope Gregory ที่ 1

สำหรับแนวเพลงต่อมาก็คือ ‘Oratorio’ จัดเป็นแนวเพลงสื่อความหมายทางด้านศาสนาเช่นเดียวกัน หากแต่มีวง ‘Orchestra’ เข้ามามีส่วนร่วมบรรเลงด้วย เป็นการเน้นทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีไปพร้อมๆกัน สำหรับแนวเพลงนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ คือมนต์เพลงของ ‘Bach’ ในชุด ‘Christmas Oratorio’ หรือ ‘Handel’ ในชุด ‘Messiah’ หรือ ‘Haydn’ ในชุด ‘The Creation’ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีอีกแนวเพลงอีกหลายๆแนวทางด้วยกัน เช่น ‘Choir’ หรือว่า ‘Gospel’ ซึ่งเป็นแพลงขับร้องทางด้านศาสนา ในสไตล์ของ Evangelist มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกา โดยมีการดัดแปลงมาจากเพลงศาสนาของกลุ่ม ‘Baptist’ ทางตอนใต้ของยุโรปเป็นต้น

เพลงร้องในโบสถ์คริสต์ซึ่งพบมากในประเทศไทย

พระคริสตกายา

เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อสรรเสริญพระเยซู พร้อมนมัสการพระองค์ เล่าถึงความเสียสละของพระองค์ที่ยอมสละชีพตัวเอง ด้วยความทุกข์ทรมาน เพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์ทั้งปวง ส่วนใหญ่ขับร้องตอนโปรยดอกไม้

ทรงเลี้ยงดูข้า

เนื้อหาของเพลงสื่อถึงว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูมนุษย์ผู้ศรัทธาในตัวพระองค์ ให้ผ่านอุปสรรคและเรื่องร้ายทั้งปวงไปได้ และมนุษย์ก็เรียนรู้คำว่า ‘ความรัก’ ของพระองค์ พร้อมนำความความสุข สงบ ชื่นบานมาสู่ทุกคนที่อยู่ในพระองค์

ลูกเชื่อในพระองค์

เรื่องราวของเพลงนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า หรือ ‘มีศรัทธาอย่างเปี่ยมล้น’ เป็นหลักยึดเหนี่ยวซึ่งมนุษย์ใช้เพิ่มพลังใจของตนเองในเวลาเจอกับสถานการณ์อันเลวร้าย ทำให้ผ่านพ้นไปได้ พร้อมวิงวอนว่าขอให้ความทุกข์ ความเสียใจ ความทรมาน เรื่องร้ายทั้งปวง ห่างไกล

ที่ใดมีความรัก พระเจ้าประทับอยู่

ความรักที่มนุษย์มีให้พระเจ้า ส่วนพระเจ้าเองก็ทรงรัก และเมตตาต่อมนุษย์ด้วยความจริงใจ อย่างหาใดเปรียบไม่ได้ ทำให้มนุษย์ระลึกไว้อยู่เสมอว่าควรมีความรักเพื่อแผ่ให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเสมอ เพราะที่ใดมีความรัก ณ ที่แห่งนั้นพวกเขากำลังพบกับพระเจ้า เป็นบทเพลงประสานเสียงอีกเพลงหนึ่งซึ่งมีความไพเราะเป็นอย่างมาก ถึงแม้เนื้อเพลงจะมีไม่กี่ท่อน แต่ก็เป็นประโยคสั้นๆอันช่วยย้ำเตือนได้เป็นอย่างดี เด็กๆก็ร้องได้