ประวัติศาสนาคริสต์ในประเทศไทย

April 10, 2018 admin 0

ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลก อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 5 ศาสนาซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยมีกรมการศาสนาให้การรับรอง การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย เริ่มจากผู้เผยแพร่ชาวยุโรป เป็นกลุ่มแรกที่นำเข้ามาเผยแผ่ และในปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกมีจำนวนศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับสาม 3 จากข้อมูลในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนของผู้นับถือศาสนาคริสต์ราวๆ 617,492 คน เท่ากับ 1.1 % ของประชากรจำนวน 56,657,790 […]

โรมันคอทอลิก หรือ พระศาสนจักรคอทอลิก คืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

April 10, 2018 admin 0

พระศาสนจักรคาทอลิก ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Catholic Church หรือคนไทยจะรู้จักกันดีในชื่อ โรมันคาทอลิก ภาษาอังกฤษ คือ Roman Catholic Church เป็นคริสตจักรขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีศาสนิกชนนับถือมากกว่าพันล้านคน มีพระสันตะปาปาเป็นประมุขของศาสนา โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การแสดงข่าวดีของพระเยซู , โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ , ปฏิบัติกิจเมตตา ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Roman Church จะเรียกตนเองว่า […]

ประวัตินิกายโปรเตสแตนต์ในศาสนาคริสต์

April 10, 2018 admin 0

นิกาย Protestantism เป็นอีกนิกายหนึ่งของชาวคริสต์ ซึ่งนิกายนี้มีจุดเริ่มต้นอยู่ ณ ประเทศเยอรมนี ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีจุดประสงค์ในการตั้งก็คือเพราะไม่เห็นด้วยกับหลักความเชื่อรวมทั้งวิธีปฏิบัติต่างๆแบบ Roman catholic โดยเฉพาะในเรื่อง ความรอด , การชอบธรรม , คริสตจักรวิทยา นอกจากนี้ Protestantism ยังทำการแบ่งนิกายออกเป็นหลายคริสตจักรย่อย แน่นอนว่ามีหลักความเชื่อแตกต่างกันออกไปอีก แต่ตามทั่วไปแล้วจะยอมรับหลักการหลักแบบเดียวกันคือ มนุษย์จะเป็นคนมีความชอบธรรมในตนเองได้ ก็ต่อเมื่ออาศัยความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเท่านั้น รวมทั้งมีความเชื่อว่า […]

จัดอันดับโบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

April 10, 2018 admin 0

โบสถ์คริสต์ จัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ล่ะแห่ง บางแห่งมีขนาดเล็ก บางแห่งมีขนาดใหญ่ บางแห่งตกแต่งอย่างเรียบง่าย ส่วนบางแห่งก็ตกแต่งด้วยความวิจิตรอันสุดบรรจง วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ประเทศไหนกันบ้าง Milan Cathedral , Milan , Italy วิหาร Milan ในเมือง Milan ประเทศอิตาลี นอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้ว ยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างอันดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบโกธิก มียอดแหลม 135 แห่ง มีความสูง […]

จัดอันดับโบสถ์คริสต์สวยที่สุดในโลก

April 10, 2018 admin 0

โบสถ์ เป็นศาสนสถานที่รวบรวมเอาทั้ง ความเชื่อ ความหวัง และความศรัทธาของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ในแต่ละโบสถ์ยังเต็มไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมอันแตกต่างกัน จนก่อเกิดเป็นความสวยงามอันทรงคุณค่าที่น่าอนุรักษ์ไว้ บางโบสถ์ถึงกับได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO วันนี้เราอยากมาเชิญชวนเพื่อนๆให้ไปรับชมกับ 5อันดับโบสถ์คริสต์สวยที่สุดในโลกกันดีกว่าค่ะ Notre – Dame De Paris , ฝรั่งเศส เป็นโบสถ์ Notre Dame แห่งปารีส ประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นโบสถ์ของนิกายคาทอลิกแห่งแรกในประเทศ ที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค […]