เพลงในศาสนาคริสต์

เพลงร้องในโบสถ์คริสต์มีเพลงอะไรบ้าง ?

December 7, 2018 admin 0

สำหรับแนวเพลงในโบสถ์มีมากมายหลายรูปแบบ สำหรับรูปแบบแรกเริ่มก็คือแนว ‘Chant’ ซึ่งจะเป็นเพลงสวดอย่างเดียว จะเน้นเสียงขับขานของผู้ร้องเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีเครื่องดนตรีบรรเลงควบคู่ไปด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกันในชื่อว่า ‘Gregorian Chant’ ซึ่งแนวเพลงในรูปแบบนี้ จัดว่าเป็นดนตรี Classic ในช่วงยุคแรกๆ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4-5 ภายใต้การนำของ Pope Gregory ที่ 1 สำหรับแนวเพลงต่อมาก็คือ ‘Oratorio’ จัดเป็นแนวเพลงสื่อความหมายทางด้านศาสนาเช่นเดียวกัน หากแต่มีวง ‘Orchestra’ […]