ความเชื่อของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง

January 11, 2019 admin 0

‘ศาสนาคริสต์’ เป็นศาสนาเอกเทวนิยม อันมีพื้นฐานมาจากการใช้ชีวิต รวมทั้งคำสอนของพระเยซู ดังที่ปรากฏในพระวรสารในสารบบ รวมทั้งงานเขียนพันธสัญญาใหม่อื่นๆ ผู้นับถือศาสนาคริสต์จะถูกเรียกว่าคริสต์ศาสนิกชน คริสต์ชนมีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ช่วยให้รอด เพราะฉะนั้นคริสต์ชนจึงเรียกพระเยซูว่า ‘พระคริสต์’ ศาสนาคริสต์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ได้แก่ Roman Catholic , Eastern Orthodox , Protestantism อีกทั้งยังสามารถแบ่งนิกายออกเป็นนิกายย่อยได้อีกหลายนิกาย คริสต์ศาสนิกชน มีความเชื่อว่าพระเยซูคือผู้ช่วยให้รอด […]

พระเจ้า

ศาสนาคริสต์สอนอะไรให้กับเรา ?

January 8, 2019 admin 0

แก่นคำสอนของศาสนาคริสต์ คือ การเชื้อเชิญมนุษย์สู่ความเชื่อ หลายๆครั้ง ที่มนุษย์พบว่า เป็นการยากในการจะเชื่อในพระเจ้า ซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยความรัก เนื่องจากพวกเขายังคงมีความสงสัยในหลายๆอย่างอยู่ เช่น เรื่องการมีอยู่จริงของพระเจ้า , โลกหลังความตาย , ประสบการณ์ความทุกข์อันแสนสาหัสของมนุษย์จึงทำให้พวกเขาเกิดความสงสัยในความรักของพระองค์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลายต่อหลายคน พยายามแก้ปริศนาอันลึกลับนี้ ส่วนนักจิตวิทยาเองก็กำลังค้นหาสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของมนุษย์… หลักคำสอนของศาสนาคริสต์ที่มีความโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่ง คือ ‘ความรัก’ ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายความถึง ความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาว อันเต็มไปด้วยความปรารถนาทางด้านอารมณ์ หากแต่เป็นความรักแบบมิตรภาพ หวังดี […]