โรมันคาทอลิก

นิกาย Roman Catholic กับ Protestantism มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ?

March 4, 2019 admin 0

นิกายของศาสนาคริสต์ที่จัดว่าเป็นนิกายใหญ่ และมีชื่อเสียงรู้จักไปทั่วโลกได้แก่ นิกาย Catholic กับ Protestantism ซึ่งหลายๆคนอาจสงสัยว่าแล้วคำสอน หรือพิธีกรรมของทั้ง 2 นิกายนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร มาอ่านสาระความรู้ดีๆกันเลยดีกว่า นิกาย Roman Catholic   พระสันตะปาปาเป็นประมุข สืบทอดมาตั้งจากอัครสาวกกลุ่มแรก โดยมี Saint Peter ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาองค์แรก จนกระทั่งสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปา Benedict ที่ 16 […]