การปฎิบัติตามหลักคริสต์

church

การปฎิบัติตามหลักคริสต์ที่พระเจ้าเยซูได้กำหนดไว้ก็ไม่ได้ยากหรือไม่ได้กำหนดอะไรไว้มากมายแต่พระเจ้าได้สอนไว้ให้กับพวกเราไว้ว่า ชีวิตทุกคนยังสิ่งที่ต้องเจออะไรอีกมากมายดังนั้นสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่ไม่ดีชีวิตของเรากำหนดเองได้จะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตนเองว่าจะเลือกในทางเดินไหนละจนสำนึกระอายต่อบาปที่ตนเองทำลงไปแต่จงกล้ายอมรับในสิ่งที่ตนเองได้ทำผิดลงไปแล้วกลับมาทำในสิ่งที่ดีกับตนเองและคนอื่นแทน หลักคำสอนที่พระผู้เป็นจำได้กระทำลงไปและทำให้ทุกๆ คนและเป็นหลักให้คนรุ่นหลังทำตามตราบจนทุกวันนี้เสมอมา