จัดอันดับ 10 โบสถ์คริสต์สวยในไทย ต้องไป

Cathedral-of-the-Immaculate-Conception

เมื่อพูดถึง ‘โบสถ์’ ในศาสนาคริสต์ คุณผู้อ่านหลายๆคนคงนึกถึง ความสวยงามอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาที่มีรูปแบบเฉพาะตัว มีความสวยงามน่ามอง ซึ่งชวนสะกดสายตาเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ  ‘โบสถ์’ ในศาสนาคริสต์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีความสวยงามอันติดตราตรึงกันค่ะ

  1. โบสถ์เซนต์ฟรัง กรุงเทพ

โดยโบสถ์แห่งนี้อยู่ในเขตดุสิต เป็นโบสถ์สไตล์ Roman Catholic สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 ความโดดเด่น คือ รูปแม่พระและรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งขนย้ายมาจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  1. โบสถ์กาลหว่าร์ กรุงเทพ

สำหรับชื่อที่คนไทยรู้จักกันดี คือ วัดแม่พระลูกประคำ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Neo-Gothic มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้ คือ รูปปั้นของพระนางมารีอา ซึ่งนำมาจากกรุงศรีอยุธยา

  1. โบสถ์ซางตาครุ้ง กรุงเทพ

ชื่อที่คนไทยรู้จักกันดี คือ วัดกุฎีจีน เป็นโบสถ์สไตล์ Roman Catholic อายุ 100 ปี ตั้งอยู่บริเวณชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรม Neo Classic ผสม Renaissance โดยบริเวณยอดโดมเป็นหอระฆังรูปทรง 8 เหลี่ยมประดับไม้กางเขน

** ถ้าอยากเข้าชม ต้องขออนุญาตเสียก่อน โทร. 0-2472-0153 – 4

  1. อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพ

อาสนะวิหารสไตล์นิกาย Roman Catholic มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบRenaissance สวยงามอลังการ ภายในได้รับการตกแต่งด้วยหินอ่อนเลอค่า ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมจัดงานแต่งงาน

  1. โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ ยโสธร

มีความพิเศษ คือ เป็นโบสถ์นิกาย Roman Catholic สร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วยเสาไม้เกือบ 300 ต้นและใช้ไม้มุงหลังคากว่า 80,000 แผ่น บริเวณด้านข้างมีหอระฆังสูงซึ่งสร้างตามสไตล์วัดไทย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ผู้คนนิยมมาจัดงานแต่งงาน

  1. อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล สกลนคร

ตัวโบสถ์ได้รับการออกแบบ พร้อมทั้งได้รับการสรรค์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ แลดูคล้ายเรือขนาดใหญ่สีขาว สำหรับเอกลักษณ์ภายในวิหาร คือ เสากางเขนไม้สัก

  1. อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ อาคารมีรูปทรงเหลี่ยมหลังคาจั่ว แลดูมีความสวยงามและทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง ภายในห้องโถงมีขนาดใหญ่ สามารถบรรจุผู้คนได้มากถึง 600 คน

** ถ้าอยากเข้าชม ต้องขออนุญาตเสียก่อน โทร. 0-5327-1859

  1. โบสถ์คริสต์พระหฤทัย ราชบุรี

รู้จักกันดีในชื่อ โบสถ์วัดเพลง เป็นโบสถ์สไตล์ Roman Catholic อายุกว่าร้อยปี โดยโบสถ์แห่งนี้เป็นลูกวัดของอาสนวิหารพระแม่บังเกิด จังหวัดสมุทรปราการ ตัวโบสถ์สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม Gothic  มีความสวยงาม พร้อมกับลายปูนประดับอันแสนวิจิตรบรรจง

** ถ้าอยากเข้าชม ต้องขออนุญาตเสียก่อน 0-3236-3022

  1. อาสนวิหารพระแม่บังเกิด สมุทรสงคราม

โบสถ์เก่าแก่มีอายุอานามกว่าร้อยปี สร้างด้วยสถาปัตยกรรม Gothic ประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารประกอบด้วยโดมยอดแหลม แลดูมีความสวยงามราวกับปราสาทในยุโรป สำหรับความสวยงามของอาสนวิหารพระแม่บังเกิด คือ กระจกสีโบราณซึ่งส่งตรงมาจากฝรั่งเศสของแท้ อีกทั้งยังมีแนวซุ้มประตูทางเดินซึ่งเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบอีกด้วย

** ถ้าอยากเข้าชม ต้องขออนุญาตกับเสียก่อน โทร. 0-3476-1347

  1. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

สถาปัตยกรรมแบบ Gothic ซึ่งได้รับการประดับตกแต่งด้วยกระจกสี ซึ่งได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดใน Asian ยืนหยัดผ่านสมัยสงครามครั้งที่ 2 มาได้อย่างเข้มแข็ง มีอายุอานามกว่า 270 ปี บริเวณด้านหน้าโบสถ์มีพระรูปของพระแม่มารีทรงประทับยืนโดดเด่นเป็นสง่าสวยงาม แลดูน่าเลื่อมใสยิ่งนัก

** ถ้าอยากเข้าชม ต้องขออนุญาตเสียก่อน โทร. 0-3931-1578