ศาสนาคริสต์สอนอะไรให้กับเรา ?

พระเจ้า
godoflove

แก่นคำสอนของศาสนาคริสต์ คือ การเชื้อเชิญมนุษย์สู่ความเชื่อ หลายๆครั้ง ที่มนุษย์พบว่า เป็นการยากในการจะเชื่อในพระเจ้า ซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยความรัก เนื่องจากพวกเขายังคงมีความสงสัยในหลายๆอย่างอยู่ เช่น เรื่องการมีอยู่จริงของพระเจ้า , โลกหลังความตาย , ประสบการณ์ความทุกข์อันแสนสาหัสของมนุษย์จึงทำให้พวกเขาเกิดความสงสัยในความรักของพระองค์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลายต่อหลายคน พยายามแก้ปริศนาอันลึกลับนี้ ส่วนนักจิตวิทยาเองก็กำลังค้นหาสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของมนุษย์…

หลักคำสอนของศาสนาคริสต์ที่มีความโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่ง คือ ‘ความรัก’ ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายความถึง ความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาว อันเต็มไปด้วยความปรารถนาทางด้านอารมณ์ หากแต่เป็นความรักแบบมิตรภาพ หวังดี ปรารถนาให้ผู้อื่นได้พบกับความสุข ไม่ว่าจะทั้งใน พระคริสต์ธรรมเก่าหรือพระคริสต์ธรรมใหม่ ต่างก็เน้นคำสอนเรื่องความรักด้วยกันทั้งสิ้น ถือเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุด และมีความจำเป็นต่อผู้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ทุกๆ คน ถ้ามนุษย์อยู่อย่างปราศจากความรัก โลกของเราก็จะเต็มไปด้วยความมืดมน ผู้คนไร้เสียงหัวเราะ และความสุขในใจ

ความรักของศาสนาคริสต์ มี 2 ประเภท คือ มนุษย์กับพระเจ้า และ มนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน โดยความรักของพระเจ้านั้น ท่านทรงมอบให้แก่มนุษย์อย่างไร้ข้อกังขาไม่มีวันสิ้นสุด เปรียบได้กับความรักที่พระเยซูเสียสละให้ตัวเอง โดยการถูกลงโทษทั้งการถูกซ้อม และนำมาตรึงไว้ที่ไม้กางเขนจนสิ้นชีวิตลง สิ่งที่พระองค์ทำไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

ในส่วนของพระคริสต์ธรรมเก่า ได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าได้มอบความรักให้แก่คนอิสราเอลเป็นชาติแรก ทำให้ชาวอิสราเอลจำนวนมากมอบความรักต่อพระเจ้า คำสอนสำคัญในเรื่องนี้คือ ‘พี่น้องทั้งหลายอย่าเกลียดกัน มีอะไรขอให้แบ่งปันกันและกัน เลิกคิดแค้นต่อญาติพี่น้อง สำหรับเพื่อนบ้านเราก็ควรรักเขาแบบที่เรารักตัวเองเช่นเดียวกัน’

สำหรับ ‘ความรัก’ ของคริสต์ธรรมสมัยใหม่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง โดยยึดถือว่าพระเยซูจัดเป็นศูนย์รวมของความรักทั้งปวง จุดประสงค์ของพระองค์ของการยอมสละชีพด้วยความทุกข์ทรมาน คือ เพื่อต้องการไถ่บาปให้แก่มนุษย์โลก นี่คือคำอธิฐานจิตของพระองค์ก่อนที่จะนำไปทรมานจนสิ้นชีวิต คริสต์ธรรมสมัยใหม่ สอนว่าการมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องดี แต่ถ้าชีวิตขาดความรักก็จะไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นเราจึงควรมอบความรักให้แก่ผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็จะมอบกลับมาตอบแทน