สถานที่ยึดเหนี่ยว

church

ถ้าจะให้พูดถึงเกี่ยวกับสถานที่สำคัญที่เหล่าชาวคริสต์นั้นนับถือก็เห็นจะเป็นโบสถ์ที่เหล่าคนทั่วไปนั้นนิยมไปขอพรหรือเยี่ยมชมศิลปะทางประวัติศาสตร์เนื่องด้วยมีความสวยงามทางจิตใจและยังเป็นสถานที่ให้บุคคลนั้นได้มาล้างบาปที่ตนเองทำไว้อีกด้วย ในสิ่งที่ไม่ดีลงไปหรือได้ทำสิ่งที่ดีๆ ลงไปแล้วก็อยากได้พรที่สมหวังก็มาขอกับพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะได้พรที่ขอไป นอกจากนี้สิ่งที่ทุกคนไปโบสถ์กันทุกวันก็เพื่อจะได้เจอกับพระเจ้าที่ตนเองทำตามคำสอน โบสถ์ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งเดียวที่ชาวคริสต์นั้นนิยมไปมากที่สุดอันดับต้นๆเลย