หลักคำสอน

church

โดยทั่วไปแล้วหลักคำสอนของทางศาสนาคริสต์นั้นจะเป็นการนับถือพระผู้เป็นเจ้าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นให้ทุกคนทำความดีตามแบบของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ทำให้เห็นแล้วว่าต้องทำแบบไหนและทำยังไงถึงจะได้ผลดีกับตัวท่านเองและคนอื่นๆ ซึ่งสอนที่พระเยซูได้บอกไว้ก็คือสิ่งไหนที่ดีก็จงทำต่อไปสิ่งไหนไม่ดีก็เลิกแล้วอย่าหันกลับไปทำอีกจงระอายต่อบาปที่ตนเองทำและกล้ายอมรับผิดกับสิ่งที่ตนเองได้ก่อเอาไว้และผลดีก็จะตามมาทีหลัง หลักคำสอนนี้ก็ทำให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าทางศาสนาคริสต์นั้นเคร่งคัดมาก