โบสถ์ในศาสนาคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุด

January 27, 2020 admin 0

โบสถ์ ‘Dura-Europos’ เป็นโบสถ์มีความเก่าแก่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นมาในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ตั้งอยู่ใน Dura-Europos ณ ประเทศซีเรีย เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกสันนิฐานได้ว่าเป็นบ้านธรรมดา ภายในได้รับการตกแต่งอย่างเรียบร้อย ซึ่งดัดแปลงมาเพื่อสักการบูชาพระเจ้า ในช่วงปี 233 –  256 เมื่อเมืองถูกทิ้งร้างหลังจากถูกพิชิตโดยเปอร์เซีย โบสถ์แห่งนี้ก็ถูกลืมเลือน… ถึงแม้ว่าชะตากรรมของโบสถ์แห่งนี้จะไม่ทราบว่าเป็นไปอย่างไร หลังจากถูกยึดครองโดยขบวนการผู้ก่อการร้าย ISIS หากแต่ภาพวาดอันโด่งดังของโบสถ์ ‘Dura-Europos’ ก็ได้รับการค้นพบและถูกเก็บรักษาไว้ ณ […]