Hallgrímskirkja มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และสวยที่สุดในไอซ์แลนด์

Hallgrímskirkja

สำหรับผู้ที่กำลังจะมีโอกาสเดินทางไปเยือน ‘ไอซ์แลนด์’ และต้องการหาสถานที่สวยงามชม เพื่อเปิดประสบการณ์ เปิดความรู้ใหม่ๆ ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน เราขอแนะนำให้คุณได้ทำความรู้จักกับ ‘Hallgrímskirkja’ โบสถ์อันเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและสวยงามอันน่าตะลึง

Hallgrímskirkja’ โบสถ์คริสต์ใน ‘ไอซ์แลนด์’ น่าไปเยือน

โดย ‘Hallgrímskirkja’ จัดว่าเป็นโบสถ์คริสต์สูงที่สุดในไอซ์แลนด์  ทำให้กลายเป็นอีกจุดหนึ่ง เมื่อคุณเดินขึ้นไปยังด้านบน และมองลงมาก็จะพบกับทัศนียภาพของเมือง Reykjavík เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ โดยบริเวณรอบโบสถ์แห่งนี้ มีความสำคัญเพราะเป็นศาสนสถานที่สำคัญ อีกทั้งยังประกอบด้วยสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์ ซึ่งโบสถ์‘Hallgrímskirkja’ เป็นที่รู้จักกันดี ดังมีคำกล่าวว่าถ้ามาถึงไอซ์แลนด์ มีหรือจะไปไม่ถึงโบสถ์สูง

‘Hallgrímskirkja’ มีความสูงถึง 74.5 เมตร โดยสูงอยู่ในอันดับ 4 ของโบสถ์ทั่วประเทศไอซ์แลนด์ รวมทั้งยังรองลงมาจากสถานีวิทยุ 2 แห่ง ส่วนอาคารที่ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 นั้น คือ Smáratorg tower ซึ่งเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศนี้ ประกอบด้วยชั้น ถึง 20 ชั้น มีความสูง 77.6 เมตร

ความเป็นมาของชื่อโบสถ์แห่งนี้ตั้งตามชื่อพระในศาสนาคริสต์ นาม ‘Hallgrímur Pétursson’ ซึ่งท่านเป็นทั้งนักกวี , นักประพันธ์ ที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังรู้จักกันอย่างดีของชาวไอซ์แลนด์ ท่าน ‘Hallgrímur’ มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1614 – ค.ศ. 1674  ถ้านับตามช่วงเวลาของไทยท่านอยู่ในสมัยเดียวกันกับ สมเด็จพระนารายมหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา

บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของ ‘Leifr Eiriksson’ นักสำรวจชาวไอซ์แลนด์ ผู้ค้นพบทวีปยุโรป และ ทวีปอเมริกาเหนือ ยืนตระหง่านสวมหมวก พร้อมมีผ้าคลุมพลิ้วปลิวไสว  พร้อมถือขวานคู่ใจขนาดใหญ่ ส่วนอีกมือหนึ่งก็หนังสือพร้อมแนบไว้กับอก โดย ‘Leifr Eiriksson’ คือ ผู้กล้าแห่งการผจญภัย ถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ ‘Leifr Eiriksson’ ได้รับการยกย่องว่าเป็นชาวนอสร์แห่งชาติยุโรป คนแรกที่ไปพบดินแดนแถบอเมริกาเหนือ แน่นอนว่ารวมถึงกรีนแลนด์ด้วย สำหรับอนุสาวรีย์อันน่าเกรงขามนี้ สหรัฐอเมริกาเป็นผู้มอบให้ ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 1 พันปี รัฐสภา ‘Althing’ แห่งไอซ์แลนด์

นอกจากนี้รูปปั้นของ ‘Leifr Eiriksson’ ยังมีอีกแห่ง ซึ่งถูกตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลาวาการเมือง Minnesota แห่งสหรัฐอเมริกาอีกด้วย โดยรัฐสภาอเมริกาก็ยังยกย่อง พร้อมกำหนดให้วันที่ 9 ตุลาคมของทุกๆปี เป็นวันของ ‘Leifr’ ซึ่งเรียกว่า ‘Leif Eiriksson Day’ โดยมีความสำคัญในฐานะที่เขา เป็นผู้บุกเบิกดินแดนอเมริกาเหนือ พร้อมนำผู้คนเข้าไปบุกเบิกตั้งถิ่นฐาน สำหรับรูปปั้นของ ‘Leifr’ ณ ‘Hallgrímskirkja’ ก็ได้ความนิยมจากผู้มาเยือนเช่นเดียวกัน โดยพวกเขาจะมายืนถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยมาไอซ์แลนด์…