ประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์

November 28, 2017 admin 0

ศาสนาคริสต์ถือเป็นอีกศาสนาหนึ่งบนโลกที่ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมในการนับถือจากคนทั่วทั้งโลกจำนวนไม่น้อย เป็นศาสนาที่มีอายุความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มองว่านี่คือศาสนาที่พวกเขาให้ความเคารพแม้จะมีนิกายแตกออกไปจำนวนไม่น้อยแต่หลักๆ แล้วคำสอนของศาสนาก็ยังคงมุ่งหวังให้ทุกๆ คนทำความดีเพื่อโลกใบนี้จะได้อยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีปัญหาใดๆ เข้ามารบกวนการใช้ชีวิตของแต่ละคน ความเป็นมาของศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์ได้เกิดขึ้นมาบริเวณดินแดนที่เรียกว่าเลแวนต์ ปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็คือประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์ จัดเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือเป็นจำนวนมากศาสนาหนึ่ง เป็นศาสนาที่เรียกว่า เอกเทวนิยม นับถือพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าเพียงแค่พระองค์เดียว ส่วนคำว่า พระคริสต์ มาจากภาษากรีกที่เรียกว่า คริสตอส เป็นศาสนาที่ถูกพัฒนามาจากศาสนายูดาห์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปี ก่อนคริสตกาล ชนเผ่าหนึ่งได้เป็นบรรพบุรุษชองชาวยิว […]

นิกายในศาสนาคริสต์ได้แก่อะไรบ้าง

November 28, 2017 admin 0

ด้วยความที่ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 2,000 ปีย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่แม้จะเป็นคนนับถือศาสนาเดียวกันแต่ว่าเรื่องของความเชื่อ พิธีกรรมบางอย่างก็มองว่ามีความแตกต่างกันนั่นจึงทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นนิกายต่างๆ ออกมาตามความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาคริสต์แต่แยกนิกายออกไป แม้ว่าคำสอนหลักๆ ของศาสนาคือการประพฤติดี สร้างความดีให้กับโลกใบนี้แต่รายละเอียดยิบย่อยของแต่ละนิกายก็มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ความเชื่อด้วยเช่นเดียวกัน นิกายในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก – เป็นนิกายที่มีความเป็นมาตั้งแต่ยุคเปโตรมีการสถาปนาจากพระเยซูให้เป็นผู้ดูแลพระศาสนจักร นิกายถือได้ว่าพระเยซูคือพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทุกคนต้องให้ความเคารพนับถือ มีความศรัทธาเชื่อฟังในฐานะของผู้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้า เป็นความคิดที่มีการสืบทอดต่อๆ กันมา แม้กระทั่งในปัจจุบันพระสันตะปาปาจึงไม่ได้อยู่แค่ในฐานะของนักบวชแต่ยังถือว่าเป็นประมุขสูงสุดของศาสนจักรที่ทุกๆ คนต้องปฏิบัติตามคำสั่ง นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายที่มุ่งมั่นให้สัตบุรุษมีศรัทธาพร้อมปฏิบัติตามพระศาสนจักร เนื่องจากว่าศาสนจักรเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสวรรค์ เป็นองค์กรที่พร้อมพาทุกๆ คนไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามที่พระเจ้าได้มอบเอาไว้ให้ นิกายออร์ธอด็อกซ์ – ต้องย้อนความเป็นมากันไปตั้งแต่ศตวรรษแรกของศาสนาคริสต์ […]

จัดลำดับโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

November 28, 2017 admin 0

ความน่าสนใจของโบสถ์คริสต์ในทุกแห่งบนโลกใบนี้อย่างหนึ่งก็คือความยิ่งใหญ่และความงดงามที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งยังเอาไว้ให้ผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ได้มาใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ด้วย สำหรับประเทศไทยเองก็มีโบสถ์คริสต์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามอยู่มากมายีทั่วประเทศ โดยขนาดอาจไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักรวมถึงความสวยงามที่แต่ละแห่งต้องบอกเลยว่างดงามอย่างแท้จริง ลำดับโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทย อาสนวิหาร อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพฯ – แค่เหยียบก้าวแรกเข้าไปในโบสถ์แห่งนี้ก็สัมผัสได้ถึงสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองต์ที่มีความงดงามแบบหาใดเปรียบไม่ได้ ส่วนผนังและเพดานก็มีความงดงามด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกและประติมากรรมปูนปั้น เป็นการแสดงถึงความเชื่อในทางศาสนา เป็นอาสนวิหารที่มีอายุยืนยาวกว่า 200 ปี ถือว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี – เป็นโบสถ์ไม้ฉลุลายประดับด้วยกระจกสี รูปปั้นของนักบุญในศาสนาคริสต์และรูปปั้นพระแม่มารีตั้งตระหง่านอยู่บริเวณเบื้องหน้า จัดเป็นวิหารทรงโกธิกที่มีความยิ่งใหญ่มาก จัดเป็นหนึ่งสถานที่สำคัญที่ทาง ททท. ยกให้เป็น […]